คอมเซิร์ฟสยามจัดอบรมระบบสื่อสาร iPECS-CM

คอมเซิร์ฟสยามจัดอบรมระบบสื่อสาร iPECS-CM บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “ระบบสื่อสาร iPECS-CM พร้อมโปรแกรมประยุกต์และการเชื่อมต่อ Inter-Networking ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ” ให้กับเจ้าหน้าที่ บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีคุณประเสริฐ เส้งคง ผู้จัดการฝ่ายการปฏิบัติการระบบ บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสารในครั้งนี้ นอกจากนี้คอมเซิร์ฟ ยังได้พาผู้อบรมเข้าชมและศึกษาการใช้งานระบบโทรศัพท์ iPECS-CM จริงที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกด้วย เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2015 ที่ผ่านมา Previous Next

waranwee

18/11/2015

AVAYA Fabric Connect & Bring Your Own Device

AVAYA Fabric Connect & Bring Your Own Device บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ได้รับเกียรติร่วมงาน “The 1st Seminar of office of Academic and Resources and Information Technology” หรือ 1st ARIT-NET Conferenceงานนี้จัดโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 5-6 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยได้นำเทคโนโลยี “AVAYA Fabric Connect” และ “Bring Your Own Device by Ericsson LG” มาร่วมจัดแสดงให้กับเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการศึกษาได้รับชม โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี Previous Next

waranwee

06/11/2015

AVAYA Kickoff 2016

AVAYA Kickoff 2016 บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด เข้าร่วมงาน AVAYA Kickoff 2016 และยังได้รับรางวัล Top Presales Award 2015, Strategic Win 2015 Award และ AVAYA Top Supporter 2015 อีกด้วย เมื่อวันที 9 ตุลาคม 2558 ณ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค, กรุงเทพมหานคร Previous Next

waranwee

09/10/2015

คอมเซิร์ฟสยามสืบสานประเพณีไทยทำบุญถวายเทียนพรรษา

คอมเซิร์ฟสยามสืบสานประเพณีไทยทำบุญถวายเทียนพรรษา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท คอมเซิร์ฟสยาม จำกัด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทำบุญถวายเทียนพรรษาและชุดสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2558 ณ อุโบสถเก่า หลวงพ่อโบสถ์บน วัดเศวตฉัตร วรวิหาร ถ.เจริญนคร เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 58 Previous Next

waranwee

27/07/2015

คอมเซิร์ฟร่วมออกบูธงานวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2558

คอมเซิร์ฟร่วมออกบูธงานวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2558 บริษัท คอมเซิร์ฟสยาม จำกัด ร่วมงานการสัมมนาทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2558 “ภัยคุกคามรูปแบบใหม่” ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต โดยมี พล.ต.ชัยวัฒน์ จำรัส ผบ.วทบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รอง เสธ.ทหาร เป็นประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดการสัมมนาฯ และการบรรยายพิเศษจาก พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เสธ.ทบ. เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 58 ที่ผ่านมา งานนี้คอมเซิร์ฟได้นำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาร่วมจัดแสดงในงานนี้ด้วย

waranwee

16/07/2015

อบรม Smart Classroom มทร.กรุงเทพ

SMART CLASSROOM เพื่อการเรียนการสอน บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการอบรมการใช้ Smart Classroom เพื่อการเรียนการสอน โดยในงานมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายการโครงการฯ และ ดร.สุกิจ นิตินัย รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Smart Classroom เพื่อการเรียนการสอนนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือการเรียนการสอนในห้องเรียน Smart Classroom และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการเรียนการสอนในปัจจุบันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน และยังได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่คณาจารย์เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี Smartboard , Smart Podium และ การบันทึก VDO การเรียนการสอนอัตโนมัติผ่านเทคโนโลยี Mediasite เป็นต้น การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ก.ค. 58 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 7 […]

waranwee

02/07/2015

AVAYA is The Want

VAYA is The Want คอมเซิร์ฟ สยาม จัดสัมมนาหัวข้อ “AVAYA is The Want” โชว์เทคโนโลยี “Fabric Connect” บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัดผู้นำด้านการให้บริการออกแบบให้คำปรึกษาและจัดจำหน่ายสินค้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Business Communication) ร่วมกับ บริษัท AVAYA Thailand ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารทางธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายระดับโลก จัดสัมมนาหัวข้อ “AVAYA is The Want” ณ ห้อง Ballroom 2 โรงแรม InterContinental Bangkok เมื่อวันที่ 31 มี.ค.58 การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาสมาร์ทเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและกำลังก้าวไปในอนาคตเพื่อวางแผนจัดระเบียบปรับปรุงองค์กร และเตรียมความพร้อมรองรับกระแสสมาร์ทเทคโนโลยีต่างๆที่จะก่อให้เกิด Smart Life ในอนาคต เพื่อมาปรับใช้ และพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง Previous […]

waranwee

31/03/2015

Commserv Siam ร่วมงานสัมมนาไซเบอร์แห่งชาติ NCSC2014

งานสัมมนาไซเบอร์แห่งชาติ NCSC2014 บริษัท คอมเซิร์ฟสยาม จำกัด ร่วมงาน “การสัมมนาไซเบอร์แห่งชาติ ในงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ” ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การสัมมนาไซเบอร์แห่งชาติ ตลอดจนการสาธิต การแข่งขันป้องกันทางไซเบอร์ นิทรรศการเทคโนโลยีด้านความมั่นคง และการประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคง ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม และให้ความรู้ต่าง ๆ งานนี้คอมเซิร์ฟได้นำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารทางไกล และ Data Network มาร่วมจัดแสดงในงานนี้ด้วย เมื่อวันที่ 6-7 พ.ค. 57 ที่ผ่านมา Previous Next

waranwee

06/05/2014

BMAM Expo 2013

BMAM Expo 2013 บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่าย ได้ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ในงาน BMAM Expo Asia 2013 ผลิตภัณฑ์ที่นำไปจัดแสดงในงานได้แก่ Ericsson-LG ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ และ Commsuite E-office ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยจัดการกระบวนการทางธุรกิจ และงานสารบรรณ โดยได้รับความสนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2556 ณ อาคาร 5-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี Previous Next

waranwee

18/11/2013
1 2 3