คอมเซิร์ฟสยามต้อนรับผู้บริหารจาก Ericsson-LG

คอมเซิร์ฟสยามต้อนรับผู้บริหารจาก Ericsson-LG

คอมเซิร์ฟสยาม ต้อนรับผู้บริหารจาก Ericsson-LG เข้าเยี่ยมชมและหารือร่วมกันถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันในปี 2559

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 คุณปรีชา และ คุณธนิตรา คฤหวาณิช ผู้บริหารบริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ WINSERVE GROUP ได้ต้อนรับ Mr. Kwan Pyo Choi Head of Int. sales Department. และ Mr. Won Hong Min Account Manager จากบริษัท Ericsson – LG ได้เข้าเยี่ยมชมและหารือร่วมกันถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันในปี 2559