ปฏิญานตนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบฯ

ปฏิญานตนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบฯ

“คุณปรีชา คฤหวาณิช” กรรมการผู้จัดการบริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาสมทบประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และได้เข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง