คอมเซิร์ฟสยามจัดอบรมระบบสื่อสาร iPECS-CM

คอมเซิร์ฟสยามจัดอบรมระบบสื่อสาร iPECS-CM

บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “ระบบสื่อสาร iPECS-CM พร้อมโปรแกรมประยุกต์และการเชื่อมต่อ Inter-Networking ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ” ให้กับเจ้าหน้าที่ บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด

โดยมีคุณประเสริฐ เส้งคง ผู้จัดการฝ่ายการปฏิบัติการระบบ บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสารในครั้งนี้ นอกจากนี้คอมเซิร์ฟ ยังได้พาผู้อบรมเข้าชมและศึกษาการใช้งานระบบโทรศัพท์ iPECS-CM จริงที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกด้วย เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2015 ที่ผ่านมา