เกี่ยวกับเรา

บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด

หนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้งและให้บริการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์, เว็บไซต์, ระบบสื่อสารโทรคมนาคม, ระบบตู้สาขาโทรศัพท์, ระบบภาพ, เสียงและข้อมูลแบบครบวงจร, ระบบ Data Network, Voice & Fax processing system, Multi-Media Contact Centre, Mobile Office Solution, Router & Switch, Wireless Communications, Video surveillance, Lecture Capture Solution, e-Office, Creative website แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ Ericsson-LG, AVAYA, Aruba network, Ruckus เป็นต้น ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 40 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการและการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะเราคือ มิตรทางธุรกิจที่คู่ค้าและลูกค้าแสวงหา

วิสัยทัศน์

“ประสิทธิภาพ, รับผิดชอบ & ตอบแทนสังคมและประเทศชาติ”

พันธกิจ

  • พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง 
  • สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม