เกี่ยวกับเรา

บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด

เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบ, จำหน่าย, ติดตั้ง, และให้บริการออกแบบพัฒนา ซอฟต์แวร์, เว็บไซต์, ระบบสื่อสารโทรคมนาคม, ระบบตู้สาขาโทรศัพท์, ระบบ Data Network, Voice & Fax processing system, Multi-Media Contact Centre, Mobile Office Solution, Router & Switch, Wireless Communications, Video surveillance, Lecture Capture Solution, e-Office, Creative website รวมถึงระบบภาพ, เสียง และข้อมูลแบบครบวงจร ให้แก่แบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Ericsson-LG, AVAYA, Aruba Network, Ruckus ฯลฯ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 40 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการและการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะเราคือมิตรทางธุรกิจ ที่คู่ค้าและลูกค้าแสวงหา

วิสัยทัศน์

“ประสิทธิภาพ, รับผิดชอบ & ตอบแทนสังคมและประเทศชาติ”

พันธกิจ

  • พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง 
  • สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม