คอมเซิร์ฟร่วมออกบูธงานวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2558

คอมเซิร์ฟร่วมออกบูธงานวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2558

บริษัท คอมเซิร์ฟสยาม จำกัด ร่วมงานการสัมมนาทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2558 “ภัยคุกคามรูปแบบใหม่” ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต โดยมี พล.ต.ชัยวัฒน์ จำรัส ผบ.วทบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รอง เสธ.ทหาร เป็นประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดการสัมมนาฯ และการบรรยายพิเศษจาก พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เสธ.ทบ. เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 58 ที่ผ่านมา งานนี้คอมเซิร์ฟได้นำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาร่วมจัดแสดงในงานนี้ด้วย