คุณกฤติยา ศรีพยงค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก.คอมเซิร์ฟ สยาม ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

คุณกฤติยา ศรีพยงค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก.คอมเซิร์ฟ สยาม ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

คุณกฤติยา ศรีพยงค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก.คอมเซิร์ฟ สยาม ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา นางสาวกฤติยา ศรีพยงค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ 

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7 มาร่วมแสดงความยินดี ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม