Home

Flex Queue : 

ระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ

จัดการคิวง่ายๆ ด้วยระบบจัดการคิวที่ยืดหยุ่นได้ตามบริการขององค์กรคุณ

อ่านเพิ่มเติม

Blue DMS : 

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เก็บเอกสารเป็นระบบ ค้นหาง่าย ติดตามได้ มีความปลอดภัยสูง

อ่านเพิ่มเติม

Blue Doc

ระบบบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

สร้าง - รับ - ส่ง - เก็บรักษา - ยืม - ทำลาย

" ช่วยให้งานเอกสารเป็นเรื่องง่าย "

อ่านเพิ่มเติม