SMARTSALES : ระบบ CRM

ระบบ CRM สำหรับบริหารงานขายและลูกค้า

บริหารงานขายและลูกค้าครบในที่เดียว ระบบ CRM สำหรับบริหารงานขายด้วยฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวก ครบครัน พร้อมระบบสร้าง Quotation และ Invoi

ทำไมต้องใช้ SMARTSALES กับธุรกิจคุณ?

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ลดขั้นตอนการทำงานที่เคยยุ่งยาก เช่น การจดบันทึกลงในสมุด ค้นหายาก ไม่เป็นระบบ วัดผลไม่ได้

WORKFLOW

รองรับการสร้าง workflow ในการรับส่งและเผยแพร่เอกสาร

USER DASHBOARD

สรุปรายงานการใช้ระบบแสดงในรูปแบบ Dash Board/Charts

USER DASHBOARD

สรุปรายงานการใช้ระบบแสดงในรูปแบบ Dash Board/Charts