BMAM Expo 2013

BMAM Expo 2013

บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่าย ได้ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ในงาน BMAM Expo Asia 2013 ผลิตภัณฑ์ที่นำไปจัดแสดงในงานได้แก่ Ericsson-LG ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ และ Commsuite E-office ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยจัดการกระบวนการทางธุรกิจ และงานสารบรรณ โดยได้รับความสนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2556 ณ อาคาร 5-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี