Commserv Siam ร่วมงานสัมมนาไซเบอร์แห่งชาติ NCSC2014

งานสัมมนาไซเบอร์แห่งชาติ NCSC2014

บริษัท คอมเซิร์ฟสยาม จำกัด ร่วมงาน “การสัมมนาไซเบอร์แห่งชาติ ในงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ” ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การสัมมนาไซเบอร์แห่งชาติ ตลอดจนการสาธิต การแข่งขันป้องกันทางไซเบอร์ นิทรรศการเทคโนโลยีด้านความมั่นคง และการประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคง ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม และให้ความรู้ต่าง ๆ งานนี้คอมเซิร์ฟได้นำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารทางไกล และ Data Network มาร่วมจัดแสดงในงานนี้ด้วย เมื่อวันที่ 6-7 พ.ค. 57 ที่ผ่านมา