คุณกฤติยา ศรีพยงค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก.คอมเซิร์ฟ สยาม ร่วมแสดงความยินดีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

คุณกฤติยา ศรีพยงค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก.คอมเซิร์ฟ สยาม ร่วมแสดงความยินดีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

คุณกฤติยา ศรีพยงค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก.คอมเซิร์ฟ สยาม ร่วมแสดงความยินดีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา นางสาวกฤติยา ศรีพยงค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7 มาร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์