บริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบาย ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของบริษัท

Commserv Siam ประกาศใช้นโยบาย ISO9001:2015

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบาย ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของบริษัท “มุ่งมั่นให้คำปรึกษาและบริการการติดตั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างมีนวัตกรรม”