ผ่านการอบรม หัวข้อ Quality Management System Requirements ISO9001 : 2015

อบรม Quality Management System Requirements

บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม ได้จัดการอบรม หัวข้อ Quality Management System Requirements ISO9001 : 2015 Training Course โดยบริษัท Q-ISO Consultant จำกัด เป็นผู้อบรม ณ ห้องประชุมขุมทรัพย์ และได้รับประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา