Winserve Corp. มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

Winserve Corp. มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

16 ธ.ค. 2562 WinserveCorp มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา เป็นครั้งที่ 2 โดยมี คุณนิธินันท์ คฤหวาณิช กรรมการบริหาร WinserveCorp เป็นผู้มอบทุน

WinserveCorp เล็งเห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และต้องการสนับสนุนนักศึกษาแพทย์ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้ศึกษาจนสำเร็จสมดังตั้งใจ ให้เขาเหล่านี้ได้จบไปทำหน้าที่ เป็นแพทย์ที่ดี รับใช้สังคมและประเทศชาติในวันข้างหน้าต่อไป