BlueDoc : ระบบบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

"เปลี่ยนกระดาษให้เป็น Digital Content"

ทำให้การรับส่งเอกสารเป็นเรื่องง่าย

Bluedoc-001

Web-based Application

ใช้งานผ่าน Browser ที่มีอยู่ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ใช้ได้ทุก OS

Openness through Web API

นำข้อมูลไปใช้งานร่วมกับระบบงานอื่นได้อย่างเต็มที่ผ่านทาง Web API

Flexible & Effective

บริหารงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูง ลดความซ้ำซ้อนจากการทำงาน

Notification and Tracking

แจ้งเตือนผ่าน Email หรือ Mobile Application การแจ้งเตือนผ่าน ChatBot

Save

ลดการใช้กระดาษและน้ำหมึกในการพิมพ์ ลดเวลาในการปฎิบัติงาน

Secured

รองรับการเข้ารหัสผ่าน Public Key Infrastructure (PKI)

โทรสอบถามและขอคำปรึกษาได้ฟรี

02-878-5599