ข่าวและความเคลื่อนไหว

ผ่านการอบรมหลักสูตร Internal Audit for ISO9001:2015 Training Course และได้รับใบประกาศนียบัตร

บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Internal Audit for ISO9001:2015 Training Course และได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีบริษัท Q-ISO Consultant จำกัด เป็นผู้อบรม ณ ห้องประชุมขุมทรัพย์

บริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบาย ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของบริษัท

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบาย ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของบริษัท “มุ่งมั่นให้คำปรึกษาและบริการการติดตั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างมีนวัตกรรม”

ผ่านการอบรม หัวข้อ Quality Management System Requirements ISO9001 : 2015

บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม ได้จัดการอบรม หัวข้อ Quality Management System Requirements ISO9001 : 2015 Training Course โดยบริษัท Q-ISO Consultant จำกัด เป็นผู้อบรม ณ ห้องประชุมขุมทรัพย์ และได้รับประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

WINSERVE Corp. เปิดตัว SmartBiz

ผู้ช่วย Connect โลกการทำงานในยุค Digital Darwinism เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 61 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Winserve Corp.) ผู้นำด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และการสื่อสารครบวงจร นำโดย ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหาร Winserve Corp. เป็นประธานจัดงานสัมมนา “Digital Darwinism Ep.2 SmartBiz Connect” ผู้ช่วย Connect โลกการทำงานในยุค Digital Darwinism  ยุคแห่งการนํา Smart Technology มาสร้างคุณค่าให้องค์กรในรูปแบบของ SmartBiz Connect พร้อมชู SmartTalk โมบายแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร โดยมีคุณสมเกียรติ  พรชัยวิวัฒน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินซิงค์เทคโนโลยี จำกัด ในเครือ Winserve Corp. เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ SmartBiz และ SmartTalk แอพพลิเคชั่นสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร ที่พัฒนาร่วมกับ บริษัท บลูซีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัทในเครือ Winserve Corp. […]