SMARTBPM : ระบบบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

" ระบบบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

ด้วยระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ

Make Your Own Digital Business Workflow

BPM เป็นระบบบริหารกระบวนการทางธุรกิจ ลักษณะคล้ายกับ Program ประเภท Workflow โดยสามารถสร้าง Input form ได้โดยไม่ต้อง Programming และสามารถบริหารเส้นทางของแบบฟอร์มได้ 

โดยได้ขจัดข้อเสียที่เกิดจากการทำงานของระบบ Application แบบเดิมๆ ออกไป ซึ่งแต่เดิมการพัฒนาระบบต่าง ๆ ต้องให้นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) เท่านั้นจึงทำให้เกิดความยืดหยุ่นของโปรแกรมน้อยลง เกิดข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น หากต้องการแก้ไขเส้นทางของเอกสาร ต้องการเปลี่ยนคนอนุมัติ ต้องการเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารก็ไม่สามารถทำได้ และปัญหาสำคัญคือหากผู้พัฒนาไม่สามารถพัฒนาต่อได้ และเมื่อมีการแก้ไขก็จะยุ่งยากและใช้เวลานาน ประกอบไปด้วย 3 โครงสร้างหลัก คือ

  1. การสร้างแบบฟอร์มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Form Designer)
  2. การกำหนดโครงสร้างผังองค์กร (Organization Designer)
  3. การกำหนดเส้นทางเดินของเอกสาร (Flow Designer)

เปลี่ยนทุกที่เป็นที่ทำงาน

ออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้อย่างสะดวกผ่านหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทาง webpage, Smartphone, หรือ iPad ทำให้ตอบสนองรูปแบบการทำงานได้อย่างครบถ้วน

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว

เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานด้วยระบบติดตามผล ซึ่งจะสามารถตรวจสอบดูระบบงาน ว่าอยู่ในขั้นตอนใดพร้อมกับระบบแจ้งเตือน อัตโนมัติ เมื่อมีงานค้างอยู่ที่ตำแหน่งใดนานเกินกว่าปกติ

สร้างง่ายเพียงแค่ลาก

ด้วยฟังก์ชั่นหน้าต่าง ”การสร้าง” ที่ง่าย และสะดวกสบายในการใช้ เพียงแค่กดและลาก ไอคอนเพื่อทำแผนผังโครงสร้าง ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจระหว่างโปรแกรมเมอร์ และผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ

  • สร้าง Workflow และปรับแต่งการทำงานได้ง่ายด้วยตัวคุณเอง
  • เชื่อมต่อกับทุกส่วนการทำงานพร้อมด้วยระบบตรวจสอบและติดตามผลแบบออนไลน์ ทั้งคน สินค้า กระบวนการ เครื่องจักร ได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ติดตามการทำงานและแจ้งเตือนแสดงผลความผิดปกติด้วยเงื่อนไขที่กำหนด
  • ระบบสามารถแก้ไขข้อบกพร่องอัตโนมัติ
  • การแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา
  • ลดค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งระบบ

โทรสอบถามและขอคำปรึกษาได้ฟรี

02-878-5599