ศึกษาดูงานด้านระบบโทรศัพท์ Ericsson LG – Aria technology

ศึกษาดูงานด้านระบบโทรศัพท์ Ericsson LG

เมื่อช่วงวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2562 บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ได้มีโอกาสพาคณะนายทหาร ช่างโทรศัพท์ กรมสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กองทัพเรือ ไปศึกษาดูงานด้านระบบโทรศัพท์ Ericsson LG ณ บริษัท aria technology ประเทศออสเตรเลีย

ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ของ Ericsson LG ในทวีปออสเตรเลีย. โดยมี CEO ของบริษัท และผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทำการอบรม