เรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน ติดต่อฝ่ายขาย 0-2878-5599

 • ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการแบบLinux ทั้ง 32 bits และ 64 bits
 • ติดตั้งใช้งานบนVirtual Server และ Physical Server ได้
 • ติดตั้งใช้งานแบบHA Call Server Redundancy เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเสถียรภาพของระบบให้สูงขึ้นได้
 • มี API ที่รองรับการใช้งานได้หลายรูปแบบโปรแกรมภาษา เช่น Python PHP Java C ทำให้สามารถพัฒนาเพิ่มเติมการทำงานของระบบได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
 • มีฐานข้อมูลของระบบที่สามารถเปิดให้เชื่อมต่อกับระบบภายนอกอื่นๆ ได้
 • DDOS protection ระบบป้องกันการโจมตีการทำงานของ Call Server
 • ACL Access List Control ระบบจำกัดการเข้าถึง Call Server
 • Notify สามารถแจ้งเตือนการทำงาน ผ่านทาง LINE/Facebook และ E-mailได้
 • เชื่อมต่อกับ โครงข่าย VoIP ด้วยมาตรฐาน SIP ได้โดยไม่จำกัดวงจร
 • เชื่อมต่อกับVoIP Gateway เช่น E1, FXO, FXS ได้
 • เชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (Legacy PBX) ที่มีอยู่เดิมเพื่อให้ทำงานเป็นระบบเดียวกันได้
 1. ติดตั้งบนแพลตฟอร์ม iOS/Android
 2. ลงทะเบียนใช้งานเป็นโทรศัพท์หมายเลขภายในแบบ VoIP (VoIP Extension Service)
 3. ทำงานได้เหมือนระบบโทรศัพท์อัตโนมัติพื้นฐานได้ เช่น โทรภายใน ,โอนสาย ,ฝากสาย ,ห้ามรบกวน และฝากข้อความเสียง
 4. ทำงานแบบ Background Application ใช้ Push Notification สำหรับการแจ้งเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้า ทำให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของ Smartphone ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถแชท (Chat) รับ-ส่ง ข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ แบบ 1:1 และ 1:N ได้
 • Build-in Web Management มีระบบบริหารจัดการแบบweb-base ติดตั้งมาพร้อมกับ Call server ทำให้ประหยัด และบำรุงรักษาง่าย
 • Web Administrator control มีส่วนบริหารจัดการเฉพาะสำหรับผู้ดูแลระบบ
 • Web User portal มีส่วนบริหารจัดการเฉพาะผู้ใช้งานทั่วไป สามารถปรับคุณสมบัติการใช้งานได้ด้วยตนเอง

DND

บริการปิดรับสายเรียกเข้า

LCR/ARS

บริการค้นหาเส้นทางโทรออกอัตโนมัติ

Call Transfer

บริการโอนสายไปยังหมายเลขปลายทางได้ทุกหมายเลข

Voice Mail

บริการฝากข้อความ Voice mail to E-mail

Automatic Attendant

ระบบตอบรับอัตโนมัติ Multi language

Ring Group

กลุ่มรับสาย

Voice Conferencing

กลุ่มประชุมสาย

Class of Service

การกำหนดระดับสิทธิการโทรออก

Call Recording

การบันทึกเสียงสนทนา Record to Email

CDR Call log to database

บันทึกข้อมูลการโทร

Presence Services

แจ้งสถานะการใช้งานเครื่องโทรศัพท์ BLF message

CODEC / Transcoding

Audio: G.711, G.722, OPUS
Video: H.263/+, H.264

Push notifications

การแจ้งเตือนสายเรียกเข้าแบบ Push notifications ช่วยประหยัดแบตเตอรี่

CALL Forward

บริการฝากสาย