• ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่
  • ตอบสนองทั้งการบริหารจัดการและวิเคราะห์ รวมถึงฐานข้อมูลและรายงานทางสถิติ
  • ช่วยให้ร้านของคุณไม่เสียโอกาสในการเพิ่มรายได้ของร้านอาหารหรือธุรกิจบริการของคุณ

ผู้รับบริการมีความสุข ลดภาระงาน

ลดขั้นตอนในการทำงาน และเพิ่มความสะดวกผู้ได้รับบริการเพราะเราเข้าใจกระบวนการทำงานของงานบริการอย่างแท้จริง แม้จะเป็นองค์กรเดียวกัน ซึ่งในแต่ละแผนก หรือแต่ละฝ่ายอาจมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน เราจรึงมีรูปแบบการจัดการคิวที่หลากหลาย ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในรูปแบบเดียว เพื่อให้ตอบสนองความต้องการที่มีอยู่เดิม และปรับปรุงกระบวนการที่ควรปรับปรุง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ และผู้รับบริการอย่างสมดุล และเป็นธรรมมากที่สุด

ผู้รับบริการมีความแตกต่าง

บางคนไม่ชอบรอนาน อยากไปเดินช๊อปปิ้งรอ บางคนชอบจัดการเวลาอยากทำการนัดหมายล่วงหน้า ระบบคิวที่มีประสิทธิภาพจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการใช้งานที่เหมาะสมได้ และจำเป็นที่จะต้องปรับระบบให้เข้ากับขั้นตอนการทำงานของแต่ละจุดบริการ