เรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน ติดต่อฝ่ายขาย 02 878 5599

เรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน
ติดต่อฝ่ายขาย 02 878 5599

Web-based Application

ใช้งานผ่าน Browser ที่มีอยู่ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ใช้ได้ทุก OS

Notification and Tracking

แจ้งเตือนผ่าน Email หรือ Mobile Application การแจ้งเตือนผ่าน ChatBot

Openness through Web API

นำข้อมูลไปใช้งานร่วมกับระบบงานอื่นได้อย่างเต็มที่ผ่านทาง Web API

Save

ลดการใช้กระดาษและน้ำหมึกในการพิมพ์ ลดเวลาในการปฎิบัติงาน

Flexible & Effective

บริหารงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูง ลดความซ้ำซ้อนจากการทำงาน

Secured

รองรับการเข้ารหัสผ่าน Public Key Infrastructure (PKI)

Web-based Application

ใช้งานผ่าน Browser ที่มีอยู่ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ใช้ได้ทุก OS

Notification and Tracking

แจ้งเตือนผ่าน Email หรือ Mobile Application การแจ้งเตือนผ่าน ChatBot

Openness through Web API

นำข้อมูลไปใช้งานร่วมกับระบบงานอื่นได้อย่างเต็มที่ผ่านทาง Web API

Save

ลดการใช้กระดาษและน้ำหมึกในการพิมพ์ ลดเวลาในการปฎิบัติงาน

Flexible & Effective

บริหารงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูง ลดความซ้ำซ้อนจากการทำงาน

Secured

รองรับการเข้ารหัสผ่าน Public Key Infrastructure (PKI)