ระบบคิวที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมา

รองรับกับลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการในยุค 4.0

รองรับการใช้งานผ่านระบบ Online ทั้ง Website และ Mobile Device รองรับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว และตรวจสอบจำนวนผู้รอคิว ณ ปัจจุบันแบบ Real time รองรับการจองคิวออนไลน์ ล่วงหน้า
ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบพิจารณาและจัดสรรจุดให้บริการ ตามสถิติที่ระบบจัดเก็บไว้ หรือสามารถตรวจสอบจำนวนการให้บริการ หรือความเร็วในการให้บริการต่างๆ แบบ Real Time จากระบบ
สามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Digital Signage เพื่อแสดงสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการ แก่ผู้มาใช้บริการที่ยังรอคิวอยู่
ความสามารถสำคัญของซอฟแวร์ เช่น

  • รองรับการสร้างคิวและจุดให้บริการที่ซับซ้อน
  • การจองคิวล่วงหน้าผ่าน Website
  • ตรวจสอบคิวและจำนวนผู้รอคิวผ่านอุปกรณ์มือถือ QR-Code
  • แสดงลำดับคิวและ Digital Signage ได้บนจอแสดงผลเดียวกัน
  • รองรับการเรียกคิวได้หลายภาษา และแสดงตัวเลขได้หลายภาษา
  • มีส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งการทำงานของคิวหรือเพิ่มจุดให้บริการผ่าน GUI ง่ายและสวยงาม
  • มีส่วนของการจัดทำรายงายต่างๆ ทั้งแบบ Real time และ Historical ต่างๆ
  • ปรับ Theme การแสดงผลได้หลายรูปแบบเพื่อความเป็นเอกลักษณ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงาน

โทรสอบถามและขอคำปรึกษาได้ฟรี 02-878-5599 

CLICK ขอใบเสนอราคา