สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ วันที่ 10 เมษายน 2561 วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย