ระบบจัดการข้อมูลการนัดหมาย และการจัดคิวให้บริการอัตโนมัติ

ที่มาพร้อมระบบจัดการการประชาสัมพันธ์ด้วย SMS หรือสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อลดภาระงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งองค์กร เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ และบุคลากร

High-level System Architecture Design

โทรสอบถามและขอคำปรึกษาได้ฟรี 02-878-5599