Flexible queue management system

ระบบคิวที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมารองรับกับลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการในยุค 4.0

ปัจจุบันระบบคิวเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการให้บริการ การจะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพนั้นจำเป็นที่จะต้องปรับระบบให้เข้ากับขั้นตอนการทำงานของแต่ละจุดบริการ บางแห่งมีขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนกว่าจะถึงผู้รับบริการ บางแห่งมีแค่ขั้นตอนเดียว แต่มีหลายประเภทงาน หลายเคาเตอร์ แม้กระทั่งผู้รับบริการเองที่มีความแตกต่าง บางคนไม่ชอบรอนานอยากไปเดินชอปปิ้งรอ บางคนชอบจัดการเวลาอยากทำการนัดหมายล่วงหน้า ระบบคิวที่มีประสิทธิภาพจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการใช้งานที่เหมาะสมได้

 • รองรับการใช้งานผ่านระบบ Online ทั้ง Website และ Mobile Device
 • รองรับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว และตรวจสอบจำนวนผู้รอคิว ณ ปัจจุบันแบบ Real time
 • รองรับการจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า
 • ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบพิจารณาและจัดสรรจุดให้บริการตามสถิติที่ระบบจัดเก็บไว้ หรือสามารถตรวจสอบจำนวนการให้บริการ หรือความเร็วในการให้บริการต่างๆ แบบ Real Time จากระบบ
 • สามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Digital Signage เพื่อแสดงสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการแก่ผู้มาใช้บริการที่ยังรอคิวอยู่

Features and Benefits

 • พัฒนาเป็น Web Application ง่ายต่อการติดตั้งและนำไปใช้งาน
 • รองรับการติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Linux, Windows
 • รองรับการติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย หรือ Cloud Hosting
 • รองรับฐานข้อมูล MySQL, PostgreSQL
 • บริหารจัดการด้วยโปรแกรม Web Administration
 • Centralized System สามารถจุดให้บริการหลายจุดอิสระแยกจากกัน แต่เก็บข้อมูลรายงานเป็นระบบเดียว
 • ทำงานผ่าน HTTP Protocol ผ่านเครือข่าย Wifi
 • สามารถอ่านข้อความเรียกคิวเป็นเสียงพูดได้ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
 • สามารถกำหนดขั้นตอนการให้บริการได้หลายขั้นตอน ด้วย Queue workflow ไม่จำเป็นต้องแก้ไขโปรแกรม
 • บัตรคิวแสดง QR-Code เพื่อแสดงผลการเรียกคิวผ่าน Web Browser บนสมาร์ทโฟนของผู้รับบริการได้ (ต้องการการเชื่อมต่อ internet สำหรับ server)
download catalog

กำหนดขั้นตอนด้วย Workflow

ถ้ากระบวนการให้บริการของท่านมีความซับซ้อนหลายขั้นตอน เราได้มอบเครื่องมือสร้าง workflow ที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการทำงานที่หลากหลาย เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างราบลื่น

แสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ

แสดงผลการเรียกคิวบนหน้าจอได้หลายรูปแบบ สามารถแสดงได้หลายคอลัมน์ หรือหลายหลายแผนกในหน้าจอเดียว และยังรองรับการแสดงผลร่วมกับระบบ Digital Signage ได้อีกด้วย คิวของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

ไม่ต้องนั่งรอให้เสียเวลา

ผู้รับบริการสามารถใช้งาน QR-Code บนบัตรคิวเพื่อเปิดหน้าเว็บเพจที่แสดงผลการเรียกคิวล่าสุด ถ้ามีคนรอคิวจำนวนมากเพียกแค่กดบัตรคิว สแกน QR-Code แล้วไปทำธุระส่วนตัวรอใกล้เวลาได้ทันที

ระบบจัดการคิว

 • ระบบจัดการผู้ใช้งาน
 • กำหนดแผนก จุดให้บริการ และกลุ่มประเภทบริการได้
 • กำหนด workflow ของ queue ได้เพื่อสร้างเส้นทางการให้บริการคิวได้หลายขั้นตอน
 • มีระบบ login เข้าใช้งานอุปกรณ์ และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ได้
 • สามารถกำหนดประเภทงาน และกลุ่มการให้บริการได้
 • กำหนดแผนกได้ สามารถให้บริการคิวแยกตามแผนกได้
 • มีหน้าจอแสดงสถานะการให้บริการทั้งหมดในระบบ (Dashboard)
 • มีหน้าจอออกบัตรคิวสำหรับผู้รับบริการ
 • มีหน้าจอแสดงผลลำดับการเรียกคิว และสามารถปรับปรุงได้หลายรูปแบบ
 • มีหน้าจอสำหรับกดเรียกคิวของเจ้าหน้าที่
 • มีรายงานแสดงสถิติการใช้งาน การรับบริการ ระยะเวลาการให้บริการแต่ละขั้นตอน

โปรแกรมกดเรียกคิว

 • ทำงานได้บนอุปกรณ์ Android Tablet
 • รองรับ Android version 6.0 ขึ้นไป
 • รองรับอุปกรณ์ขนาดหน้าจอ 7 นิ้ว หรือดีกว่า
 • แสดงรายการคิวที่กำลังรอรับบริการได้
 • แสดงรายการคิวที่ให้บริการเสร็จสิ้นแล้วได้
 • มีปุ่มกดเรียกคิวซ้ำได้
 • เลือกคิวที่ค้างในจุดบริการอื่นมาทำงานแทนได้
 • เลือกสถานะ ประเภท แผนก ของคิวที่จะเรียกได้ และปรับเปลี่ยนได้โดยผู้กดเรียกคิวเองตลอดเวลา
 • มีปุ่ม​ Hold เพื่อกักคิวชั่วคราว
 • มีปุ่ม จบ การทำงานคิวนั้นๆได้

โปรแกรมออกบัตรคิว

 • ทำงานบน Web Browser Chrome
 • ใช้งานร่วมกับ Thermal Printer ได้
 • แสดงลำดับคิวล่าสุดที่กำลังจะกดบนปุ่มกด แยกตามประเภทและแผนกได้
 • สามารถกำหนดข้อความ และสีของปุ่มกดบัตรคิวได้
 • มีปุ่มกดบัตรคิวได้ไม่จำกัด

โปรแกรมแสดงผลเรียกคิว

 • แสดงผลลำดับการเรียกคิวเป็นภาษาไทยได้
 • ทำงานบน Web Browser Chrome
 • กำหนดการแสดงผลการเรียกคิวเป็นคอลัมน์แยกตามประเภทการทำงานได้
 • กำหนดคอลัมน์ที่จะแสดงผลตามแผนก หรือ workflow ได้
 • อ่านข้อความการเรียกคิวเป็นเสียงพูดภาษาไทย และอังกฤษได้เอง ไม่ต้องบันทึกเสียงไว้ล่วงหน้า
 • แสดงผลได้หลายหน้าจอ แยกการทำงานอิสระจากกัน

โทรสอบถามและขอคำปรึกษาได้ฟรี 02-878-5599