• โครงสร้างองค์กร
 • ลำดับขั้นของผู้ใช้งาน ผู้มีสิทธิ์ลงนาม, ผู้ออกเลข, ผู้รับหนังสือ
 • ตั้งค่ากลุ่มสารบรรณ ผู้ดำเนินการแทน
 • การสร้างเลขที่หนังสือรับ/ส่ง
 • การสร้างเอกสาร 6 ประเภท ด้วย Web eForm
 • การสร้างเส้นทางหนังสือ ส่ง-รับ ภายใน-ภายนอก
 • กล่องเอกสารตามสถานะเอกสาร และภาระงานของผู้ใช้
 • การแสดงสถานะเอกสาร
 • ชั้นความลับ ชั้นความเร็ว เช่น ลับ ลับที่สุด ด่วน ด่วนที่สุด
 • การระบุเรียน
 • การลงนาม
 • ใบปะหน้า และเงื่อนไขการออกใบปะหน้า
 • การเกษียนหนังสือ (การเขียนคำสั่งก่อนดำเนินการต่อ)
 • การจองเลข และการแทรกเลข หนังสือรับ-ส่ง
 • การรับหนังสือด้วยการอัพโหลดไฟล์สแกน
 • หนังสือเวียน
 • การจัดการลายมือชื่อ
 • จัดเก็บเอกสารลงในระบบจัดเก็บ
 • มี API เปิดให้เชื่อมต่อกับระบบอื่นได้
 • Open-source เปิดเผยโค้ด
 • ทำงานบน Web Browser รองรับ Responsive Design
 • ใช้งานง่ายทำงานรวดเร็ว
 • กำหนดโครงสร้างการส่งเอกสารได้ยืดหยุ่นตามความต้องการขององค์กร
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อได้รับเอกสาร หรือเหตุการณ์ต่างๆ ในระบบ (Notification) รองรับหลายช่องทาง เช่น BlueSIP, email, line (customize)
 • รองรับการใช้งานบน Windows, MacOS, Linux ผ่าน Web Browser
 • รองรับการติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Linux และ Microsoft Windows Server (2008 ขึ้นไป)
 • รองรับการใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล PostgreSQL (Default), MSSQL, Oracle
 • มี Mobile Application
 • รองรับการทำ Digital Signature, 2 Factor Authentication
 • รองรับการเข้ารหัสข้อมูลความปลอดภัยสูง
 • มีเครื่องมือสำรองข้อมูล
 • รองรับมาตรฐาน OWASP2017, TH-EGIF, ECMS 2.0
download catalog

BlueDOC “ระบบที่ช่วยบริหารงานเอกสารของคุณให้สะดวกมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย ช่วยบันทึกความจำ ด้านทะเบียนเอกสารรับเข้าส่งออก ระหว่างหน่วยงาน เพื่อประสานงานทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน และสามารถจัดส่งไฟล์เอกสาร (Attach) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หลายๆ หน่วยพร้อมกัน รวมทั้งสามารถติดตามผล สั่งการ และอนุมัติทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การดำเนินงานเกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดการใช้งานกระดาษ ประหยัดงบประมาณ ลดการรอ สร้างระเบียบ

BlueDOC ถูกพัฒนาในรูปแบบ Web Service ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ ใช้งานได้อย่างง่ายๆ เพียงใช้งานผ่าน Browser ที่มีอยู่ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ใช้ได้ทุก OS ไม่ว่าจะเป็น Windows, Linux, Ubuntu, CentOS, BSD ฯลฯ รวมทั้งบน Smart Phone ทุกรุ่น ไม่จำกัดค่าย ทำให้ข้อจำกัดการใช้งานหมดไป

BlueDOC ออกแบบมาเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการลดการใช้กระดาษและน้ำหมึกในการพิมพ์, ลดเวลาในการปฎิบัติงานของพนักงาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ, และเพื่อตอบสนองในการเก็บองค์ความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบ

โทรสอบถามและขอคำปรึกษาได้ฟรี 02-878-5599