“ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย”

เป็นชุดซอฟแวร์ที่ช่วยให้การจัดเก็บเอกสารและทำให้การค้นหาเอกสารเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย ช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการสืบค้นเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและทำลายเอกสาร

ซอฟแวร์ CommsuiteDMS รองรับการทำงานผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ MAC รวมถึงอุปกรณ์มือถือและแทปเลต ทั้งระบบ IOS และ Android ทุกขนาดหน้าจอ ทำให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย ความสามารถสำคัญของซอฟแวร์ เช่น

 • มีการเข้ารหัสเอกสารสำคัญ ทำให้ป้องกันการจารกรรมข้อมูลระดับฐานข้อมูล
 • มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้หลายลำดับชั้น
 • มีการแจ้งเตือนเมื่อเอกสารสำคัญถูกเปิด หรือพยายามนำออกไปจากระบบ
 • รองรับเอกสารทุกรูปแบบในปัจจุบัน ทั้งเอกสาร วิดีโอ คลิปเสียง ต่างๆ
 • รองรับการทำงานร่วมกับระบบ OCR เพื่อแปลงเอกสารกระดาษเป็นไฟล์อัตโนมติ
 • สามารถทำ Version Control เพื่อเรียกใช้เอกสารใน version ต่างๆ ได้
 • มี Timeline แสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเอกสารตามลำดับเวลา
 • มีระบบ Backup และการรองรับการนำชุด backup ออกไปเก็บไว้ยังที่ปลอดภัย
 • มีฟังก์ชั่นการกำหนดอายุเอกสาร และทำลายตัวเองตามกำหนดเวลา
 • รองรับมาตรฐานความปลอดภัย OWASP Top Ten Project 2017 (Open Web Application Security)
 • รองรับการสร้าง Workflow การเดินเอกสารได้
 • มี Historical Report แสดงสถิติการใช้งานต่างๆ และ Log ไฟล์ของระบบครบถ้วน
 • ส่วนของผู้บริหารจัดการระบบ ออกแบบ GUI ให้สวยงามและใช้งานง่าย ไม่ต้องเขียนโปรแกรม สามารถปรับแต่งได้เองทั้งระบบ
 • สามารถ Customize Theme ของโปรแกรมให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรได้
 • การนำเข้า ส่งออก และการจัดหมวดหมู่ต่างๆ ทำได้ง่ายและตรงตามมาตรฐานราชการ
 • ซอฟแวร์ Open Platform สามารถเปิดให้เชื่อมต่อระบบงานอื่นๆ เพื่อใช้งานร่วมกันได้

Commsuite DMS

DOCUMENT SECURITY

มีระบบสำรองข้อมูลและเข้ารหัสเอกสารเพื่อความปลอดภัย

WORKFLOW

รองรับการสร้าง workflow ในการรับส่งและเผยแพร่เอกสาร

USER DASHBOARD

มีสรุปรายงานการใช้ระบบแสดงในรูปแบบ Dash Board/Charts

TIMELINE

มีระบบ Timeline แสดงการแก้ไข เพิ่มเติม ลบ เอกสาร

LOG

มี log ตรวจสอบการใช้งานหรือการปรับเปลี่ยนแก้ไขเอกสาร ระดับ user

RESPONSIVE

รองรับการใช้งานบนมือถือและแท็บเล็ตขนาดจอแสดงผลต่างๆ

DOCUMENT SEARCH

สามารถค้นหาเอกสารได้จาก Keyword ,Full Text และรองรับ OCR Scan Engine

CUSTOMIZATION

ปรับแต่งแก้ไข Theme รวมถึงส่วนการใช้งานต่างๆ ได้ง่าย สวยงาม ทันสมัย

โทรสอบถามและขอคำปรึกษาได้ฟรี 02-878-5599