เพราะ ลูกค้า” คือคนสำคัญ

ชุดซอฟแวร์บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เจ้าของธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่า “องค์กรของเรา” ปฏิบัติ และดูแลต่อลูกค้าแต่ละรายอย่างไร เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าตลอดไป

  • Market Automation
  • Sale Automation
  • Service & Support Automation

แจ้งเตือน ติดตาม ประเมินผล ตั้งแต่เริ่มกระบวนการขายจนถึงงานบริการหลังการขายง่ายๆ ด้วย CommsuiteCRM

โทรสอบถามและขอคำปรึกษาได้ฟรี 02-878-5599