+662 878 5599
info@commservsiam.com

CSR : กิจกรรมเพื่อสังคม

banner-csr

ซีเอสอาร์คืออะไร

ซีเอสอาร์ เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

 

LogoCSR-new

สัญลักษณ์โครงการ CSR

 

บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดไว้เป็นหนึ่งในนโยบายขององค์กร และเป็นพันธกิจหนึ่งที่ต้องดำเนินการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้สโลแกนว่า “การให้อย่างยั่งยืน (Sustainable Giving)”

CSR ของบริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด อยู่ในประเภท After process คือ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง เช่น การปลูกป่า, การบริจาคทุนการศึกษา,การรณรงค์สร้างจิตสำนึก, การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

หลักแนวคิดของCSR

  1. การกำกับดูเเลกิจการที่ดี
  2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
  3. การเคารพสิทธิและการปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม
  4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
  5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
  6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม
  7. การเผยเเพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
  8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม

กิจกรรม CSR ที่ผ่านมา
Sustainable Giving No.6 : “ดูแลและรักษาดวงใจ”  << click
Sustainable Giving No.5 : คอมเซิร์ฟ ปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม 2554   << click
Sustainable Giving No.4 : ร่วมทำความสะอาดบ่อเต่า ณ เกาะมันใน จ.ระยอง   << click
Sustainable Giving No.3 : ช่วยภัยน้ำท่วม 2554 ณ สถานเสาวภา สภากาดชาดไทย   << click
Sustainable Giving No.2-1 : คอมเซิร์ฟ สยาม : น้ำใจไทย ช่วยภัยน้ำท่วม   << click
Sustainable Giving No.2 : โครงการ “ปันน้ำใจสร้างรอยยิ้ม” No.2 :ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม   << click
Sustainable Giving No.1 : สร้างฝายกั้นน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ   << click


Hit Counter by http://yizhantech.com/