เพราะเวลาของทุกคนมีค่า

ให้ Smart Kiosk ช่วยทำงานแทน

ระบบ Smart Kiosk จึงออกแบบมาเพื่อช่วยให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ลดการใช้กำลังคนอันมีค่า เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการยุคใหม่ที่ไม่ต้องการรอคอยเป็นระยะเวลานาน ลดความผิดพลาดในการกรอกเอกสาร สามารถบันทึกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้

คุณสมบัติของ CommSuite Smart Kiosk:

  • มีเครื่องมือช่วยสร้างระบบงาน Smart Workflow Builder เพื่อกำาหนดขั้นตอนการให้บริการ
  • มีเครื่องมือช่วยสร้างแบบฟอร์ม Smart Form Builder สามารถกำาหนดรูปแบบการจัดวางแบบฟอร์มได้ Smart-Layout
  • ปรับแต่งหน้าตาได้เพื่อความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน Smart Theme
  • สามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย Web Browser ได้ เพื่อกรอกข้อมูลล่วงหน้าก่อนเข้ามาใช้บริการที่ตู้ Touch-Screen Kiosk
  • ทำางานผ่านระบบ Lan หรือ Wifi หรือ Cellular เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้
  • มีระบบคิว และรองรับระบบคิว ในตัว เพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ
  • รองรับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux
  • หน้าจอเป็นระบบ Touch-Screen มาตรฐานอุตสาหกรรม แข็งแรงทนต่อการใช้งาน
  • กรอกข้อมูลจากอุปกรณ์อ่านข้อมูลชนิดต่างๆได้ เช่น  เครื่องอ่านบัตร Smart Card , เครื่องอ่าน Passport , กล้องถ่ายภาพ , คีย์บอร์ด อลูมิเนียม เพื่อความทนทาน และสะดวกในการกรอกข้อมูล , เครื่องอ่านบาร์โค้ด และคิวอาร์โค้ด , เครื่องแสกน OCR

โทรสอบถามและขอคำปรึกษาได้ฟรี 02-878-5599