ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร  (update 4/10/61)

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง/มีความกระตือรือร้น มีความละเอียดและรอบคอบในการทำงาน มีสุขภาพแข็งแรง
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้ดี

1. พนักงานส่งสินค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความรู้เรื่องเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ประจำที่ถนนกาญจนาภิเษก ใกล้เดอะมอลล์บางแค

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช,ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
 • มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขาย

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีรถยนต์ และใบขับขี่รถยนต์
 • รักในงานขาย และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ชอบงานที่ท้าทายและพร้อมที่จะเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • มีประสบการณ์ในด้านงานขายด้านซอฟต์แวร์ 2-3 ปี จะพิจารณาพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

4. พนักงานการตลาด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ทางด้านการตลาด/Event/สื่อโฆษณา
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในงานด้านการตลาด
 • ถ้ามีความรู้โปรแกรมออกแบบเบื้องต้น เช่น Photoshop, Illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค (System Operation Engineer)

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้าสื่อสาร , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี (ยินดีรับนศ.จบใหม่)
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • รักในงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

หมายเหตุ: บริษัทใกล้สถานีรถไฟฟ้า กรุงธนบุรี, วงเวียนใหญ่ 

ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. หยุดวันเสาร์และอาทิตย์ 

ส่ง Resume มาที่ E-mail: hr@commservsiam.com

สัมภาษณ์ที่ตึกสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 25 ในวันและเวลาทำการปกติ