เพราะทุกนาทีของคุณมีค่า เลือก CommsuiteBI เป็นตัวช่วยลดเวลาให้คุณ

ชุดซอฟแวร์ที่ช่วยในการตัดสินของผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจ เชื่อมต่อและรวบรวมฐานข้อมูล วิเคราะห์ฐานข้อมูลและทำ Data Mining นำเสนอชุดข้อมูลจากการวิเคราะห์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสวยงามและมีประสิทธิภาพ

 

โทรสอบถามและขอคำปรึกษาได้ฟรี 02-878-5599